aug 03 2011

Horgas Béla | SÁRKÁNYÁLOM


Ez a sárkány nyári sárkány,s azért mert a tenger aljánlustán-lágyan elhever,még nem vízi;látod, mégis élvezi,tetszik ez a hely neki. Melege volt fönn a hegyen,azt se tudta, hova legyen,barlangja is levegőtlen,járkált csak a parázs hőben,pikkelyei porosodtak,hajlatai…


jún 22 2011

Horgas Béla | ÁLOM EGY SZENDERREL


Ez a kacsafarkú szender,ejha, nézze meg az ember:ámulhatunk, hogy mit csinál.Nyitott ablakon nem beszáll?De… Pöndör nyelvét kiöltirám, úgy lebeg… Milyen merész!Talán csak nem rózsának néz?!Hej, te szender, ne bolondozz!Keress ahhoz más porondot.Fejemet ne véld…


jún 19 2011

Horgas Béla | MEGMONDOM NEKED, MI A SZÉL


Megmondom neked, mi a szél:hosszú derekú ing a szél.Megmondom neked, mit csinál,rágyújt egy dalra, úgy pipál.Megmondom neked, merre jár,fenyőfák csúcsán sétikál.Megmondom neked, zöld erdőhullámán úszó kék teknő.Megmondom neked, szakállas,szétcincálja a subádat.Megmondom…


jún 03 2011

Horgas Béla | RÍMKEVERŐ


Nem afféle rusnyaféle vásári szájtáti, nem amolyan utcasarki semmire se kellőfélnótás tekergő – de maga a költő, a talányos, zöld köpenyes mutatványos, kék nadrágos csodatevő, maga a nagy rímkeverő került a semmiből elő –térült-fordult, kevert-kavart, sohse…


máj 13 2011

Horgas Béla | NYELVÖLTÖGETŐ


Egy fura, fekete fejűnéma figura, bajszos és kalapos, csipkés-szakállasszárnyas, csizmalábú,mellénymellűbaba,egy sohasemvoltszerzetöltött rám nyelvet,mikor felébredtem -jó vicc, mondhatom,szóltam,mit akar ez aszótlan,nyelvet rámmért öltöget,mért foglalja elszékhelyemet…


ápr 19 2011

Horgas Béla | HÁROM GALAMB


A konyha ablakában ülthárom galamb,alanta mélység ásított,szemben a mélyzöld pázsiton,a hepehupa dombokonegy tingli-tangli nyírfa állt,ezüstös hangon furulyált.A három galamb hallgatott,díszítették az ablakot,néztek a dombra,távoli hegyre,füleltek egyre,pillogtak hátra:be a…


ápr 14 2011

Horgas Béla | SZÓFACSARÓ


Hébe-hóba,ha untat a móka, dühít a dőre meg a pőre,ha nem kapható a kutyaszőre,mondom,hébe-hóbabeugrok a szófacsaróba,be a présbe, a résbe,rajta, csak a legközepébe!Ceruzám nyálazom, frizurám borzolom:figyelem, fegyelem,szavalom, szerelem,szétszedem, vétkezem,föltartom két…


ápr 10 2011

Horgas Béla | A SZITAKÖTŐ TÁNCA


Levegőbe lóg a lába,mégis milyen vad a tánca, le-föl siklik, fénye zizzen,ide villan, oda libben.Cikk-cakk pálya, merő bukfenc,nézed, szédülsz, majd átbillensz sarkadon; a szárnyas táncos,képzeleted hív, határos fűvel, fával, tűzzel, vízzel.Ez a kezdet, gyerünk, kezdd el,…